Bivalne enote

Bivalne enote so dislocirane enote zavoda kjer uporabniki bivajo v manjših stanovanjskih skupnostih.

Namen bivalnih enot je integracija v lokalno okolje in približati življenjski utrip čimbolj domačemu. V odnosu do uporabnika uporabljamo individualen pristop, ga opolnomočimo, spodbujamo k samostojnosti v aktivnostih, ki jih zmore in nudimo pomoč na šibkejših področjih v skladu s potrebami posameznika. Izvajamo vsa gospodinjska opravila, kuhamo, pečemo, imamo vrt, hodimo na sprehode, se družimo.... Zaposleni se trudimo izboljšati njihov vsakdan in ga z veliko mero domačnosti približati življenju doma. Zagotavljamo vse zdravstvene storitve kot v zavodu in vključujemo strokovne delavce glede na izražene potrebe.

Dobro smo vključeni v lokalno skupnost, kjer smo sprejeti in se udeležujemo družabnih dogodkov.