Cenik

Cenik storitev institucionalnega varstva
Cena oskrbnega dne Cena oskrbe na dan v triposteljni sobi Cena oskrbe na dan v štiriposteljni sobi Cena oskrbe na dan v pet in večposteljni sobi
1. OSKRBA I. 32,80 31,49 30,18 28,88
2. OSKRBA II. 26,16 24,85 23,54 22,24
3. OSKRBA III. 31,84 30,53 29,22 27,92
4. OSKRBA IV. - - - -
5. OSKRBA V. 42,92 41,61 40,30 39,0
6. OSKRBA VI. - - - -
7. CENA VAROVANEGA ODDELKA 58,83 - - -
8. SLADKORNA DIETA 1,12 1,12 1,12 1,12
8. OSTALE DIETE 0,69 0,69 0,69 0,69
Cene veljajo od 01.04.2020, uporabljati pa se pričnejo z dnem pridobitve soglasja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena posamezne oskrbe se zniža v odstavku od najnižje cene zaradi podstandardnega bivalnega prostora in sicer:

- za triposteljno sobo 5 %

- za štiriposteljno sobo 10 %

- za pet in večposteljno sobo 15 %

Cena posamezne oskrbe se lahko tudi zviša v odstavku od najnižje cene v skladu s 1. odstavkom 35. člena pravilnika.

Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij se določi tako, da se cena standardne storitve za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij poveča za 10% (3. odstavek 34. člena pravilnika).

Rezervacija se obračuna v skladu s 11. členom pravilnika, kar pomeni da se od standardne cene oskrbe odšteje 3,00 € na dan.

Po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV-ju so obračunane storitve oproščene plačila DDV-ja.

Tržna dejavnost
Poleg osnovne dejavnosti se Dom Lukavci ukvarja tudi s tržno dejavnostjo. V okviru te nudi naslednje storitve ( za katere se je potrebno dogovoriti):
I. Hrana
brez DDV z DDV
-malica za domov 4,34 € 4,80 €
-malica-dietna 4,61 € 5,10 €
-kosilo 4,61 € 5.10 €
-kosilo-dietno 4,89 € 5,40 €
-dostava kosila na naslov 5,53 € 6,10 €
-dostava malice na naslov 5,26 € 5,80 €
-dostava dietnega kosila na naslov 5,72 € 6,30 €
Cena iz cenika vključuje dostavo kosila in malice na naslov do oddaljenosti 10 km od sedeža Doma Lukavci.
II. Ostale storitve
- Pranje perila (cena za 1 kg) 0,84 €  1,02 €
  Fotokopiranje
  • fotokopija A4
  • fotokopija A3
0,06 €

0,09 €

0,07 €

0,11 €

-spremstvo stanovalca (cena na km)  0,34 €  0,41 €

 

Cene za tržno dejavnost vključujejo DDV in veljajo od 01.07.2018 Opozorilo: v primeru razlikovanja vsebine spletne strani in pisnega dokumenta velja za pravilno pisna oblika dokumenta!