Kontakti

Recepcija

Telefon: 02-588 84 20

Tajništvo

Telefon: 02-588 84 40   Faks:   02-588 84 44

e-pošta: lukavci@siol.net

e-pošta: lukavci@ssz-slo.si

Direktorica

Stanka Vozlič

Telefon: 02-588 84 21

e-pošta: stanka.vozlic@siol.net

Strokovna vodja

Anita Kardinar

Telefon: 02-588 84 43

e-pošta: anita.kardinar@ssz-slo.si

Namestnik direktorja zdravstvene nege in oskrbe

Anita Rojko

Telefon: 02-588 84 28

e-pošta: sluzbazno@ssz-slo.si

Socialna služba

Mojca Rauter

Telefon: 02-588 84 26

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Valerija Vuk

Telefon: 02-588 84 46

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Janja Sraka

Telefon: 02-588 84 46

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Služba delovne terapija

Tina Kirič

Telefon: 02-588 84 47

e-pošta:

Psihologinja

Vanja Vaupotič

Telefon: 02-588 84 20

e-pošta:

Računovodstvo

Liljana Makovec, vodja

Telefon:  02-588 84 22

e-pošta: liljana.makovec@siol.net

Jani Semenič, ekonom

Telefon: 02-588 84 37

e-pošta: jani.semenic@ssz-slo.si

Služba prehrane

Cvetka Zadravec, vodja

Telefon: 02-588 84 36