Bivalna enota Ljutomer 2

V mesecu septembru 2017 je v skladu s svojo vizijo, Dom Lukavci odprl vrata trem novim bivalnim enotam v Ljutomeru, ki se nahajajo na čudoviti lokaciji mesta – Mestni breg 1b, 1c in 1d .

Bivalne enote sestavljajo tri stanovanjske hiše, ki se ponašajo z visoko stopnjo standarda bivanja in obravnave ljudi s težavami v duševnem zdravju. Uporabniki  so nastanjeni v eno in dvoposteljnih sobah. Dvoposteljne sobe so namenjene predvsem parom, ki so izrazili željo po preselitvi. Vse hiše so opremljene tudi z dvigalom, kar omogoča uporabnikom lažjo mobilnost v primeru gibalnih težav.

V BE Ljutomer 3 so zaposleni 3 zdravstveni tehniki, 7 varuhov, ena gospodinja oskrbovalka in vodja bivalne enote.

Življenje v bivalnih enotah med osnovnimi načeli omogoča večje zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti, večjo vključenost posameznikov, proste izbire in individualizirane obravnave.

Zato je delo usmerjeno k spodbujanju k aktivni vlogi in samostojnosti uporabnika, podporo pri uresničevanju individualnih pričakovanj, potreb, želja, ohranjanje naučenih spretnosti in sposobnosti ter razvijanje novih spretnosti v skladu s sposobnostmi, medsebojno sodelovanje pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, navezovanje socialnih kontaktov znotraj in zunaj bivalne enote, ustvarjanje enakovrednega odnosa med uporabniki in osebjem v procesih odločanja, ki se dotikajo uporabnikovega življenja ter razvijanja samostojnosti.

Pri storitvah in programih socialnega varstva pa so še posebej upoštevana osnovna vodila, kot so usmerjenost k povezovanju v skupnosti in prilagojenost potrebam uporabnika, integriran pristop, spoštovanje pravic in dostojanstva uporabnikov, usmerjenost v destigmatizacijo in krepitev moči uporabnikov. Na ta način se širi socialna mreža uporabnikov in razvija njihova odprtost v širše okolje.