Kontakti

Recepcija

Telefon: 02-588 84 20

Tajništvo

Telefon: 02-588 84 40   Faks:   02-588 84 44

e-pošta: lukavci@siol.net

e-pošta: lukavci@ssz-slo.si

Direktorica

Stanka Vozlič

Telefon: 02-588 84 21

e-pošta: stanka.vozlic@siol.net

Strokovna vodja

Anita Kardinar

Telefon: 02-588 84 43

e-pošta: anita.kardinar@ssz-slo.si

Namestnik direktorja zdravstvene nege in oskrbe

Anita Rojko

Telefon: 02-588 84 28

e-pošta: sluzbazno@ssz-slo.si

Bivalne enote

BE Babinci: 02-582 18 90

BE Križevci: 031 705 912

BE Ljutomer: 031 669 470

BE Ljutomer - Mestni breg: 059 308 410 / 059 308 411 / 059 308 412

BE Lukavci: 02-588 85 02 / 02-588-85-03

BE Veržej: 082 050 024 / 082 050 025

Ambulanta ZNO (dosegljiva 24/7)

Telefon: 041 319 114

Socialna služba

Mojca Grabrijan

Telefon: 02-588 84 26

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Valerija Vuk

Telefon: 02-588 84 46

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Sandra Novak

Telefon: 02-588 84 46

e-pošta: socialnasluzba@ssz-slo.si

Služba delovne terapija

Tina Kirič

Telefon: 02-588 84 47

e-pošta: vodjadt@ssz-slo.si

Psihologinja

Vanja Vaupotič

Telefon: 02-588 84 20

e-pošta:psiholoskasluzba@ssz-slo.si

Računovodstvo

Liljana Makovec, vodja

Telefon:  02-588 84 22

e-pošta: liljana.makovec@siol.net

Ekonom

Telefon: 02-588 84 37

e-pošta: ekonom.lukavci@ssz-slo.si

Služba prehrane

Cvetka Zadravec, vodja

Telefon: 02-588 84 36