Psihološka služba

Psihološka služba opravlja individualne obravnave, psihološko testiranje in vodi skupine uporabnikov. Hkrati sodeluje z drugimi strokovnimi službami in zaposlenimi, podaja navodila v zvezi s komunikacijo z uporabniki, preverja suicidalno ogroženost in tveganja za agresivno vedenje uporabnikov ter sodeluje pri načrtovanju ukrepov.

Psihološka služba deluje v matičnem zavodu, redno opravlja obravnave v bivalnih enotah Ljutomer 3 in Babinci, po potrebi pa se vključuje tudi v druge bivalne enote.

Prvenstveno so ciljna skupina psihološke službe uporabniki z duševno ali osebnostno motnjo, blažjo ali zmerno motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi težavami, po potrebi pa dela tudi z ostalimi.

Razlogi za individualno obravnavo so najpogosteje stiske uporabnikov, konflikti, pojavljanje neželenih oblik vedenja (avtoagresivno ali heteroagresivno vedenje), aktualne težave, s katerimi se obrnejo po pomoč, ali s strani zaposlenih zaznane spremembe v vedenju in doživljanju uporabnikov.

Nekateri stanovalci, ki se odločijo za delo na sebi, so vključeni v redne tedenske terapevtske obravnave.

Skupine za samopomoč so namenjene krepitvi občutka pripadnosti in sprejetosti, omogočanju varnega in naklonjenega okolja za samorazkrivanje in reševanje težav, pogovoru o različnih tematikah, učenju socialnih veščin, doživljanju potrditve in zavedanja, da se tudi drugi soočajo s podobnimi težavami. Trenutno delujejo štiri skupine, ena v sodelovanju z defektološko službo. Vsako leto se za uspešno delo nagradimo s krajšim izletom.

Psihološka služba vodi projekt, v okviru katerega uporabniki obiskujejo knjižnico v Ljutomeru. Za zaposlene izvaja delavnice na temo odnosa in komunikacije z uporabniki.

Skip to content