Služba delovne terapije

Delovna terapija v zavodu in dislociranih bivalnih enotah omogoča uporabnikom, da kljub psihofizičnim omejitvam čim bolj samostojno izvajajo vsakodnevne  življenjske aktivnosti, ohranjajo ali zvišujejo stopnjo zdravja, preprečujejo posledice bolezni in vzdržujejo, vzpostavljajo ali večajo svoje sposobnosti.

Z namensko izbranimi aktivnostmi pripomoremo, da uporabniki kljub strahu, stiskam, pretirani žalosti in navadno težkim situacijam, v katerih se znajdejo, tudi v novem okolju zaživijo samostojno in ustvarjalno, človeka vredno življenje. Delovno terapevtsko obravnavo planiramo individualno z upoštevanjem želja, navad in sposobnosti posameznika. Pristop terapevta do uporabnika je celosten (holističen) in temelji na partnerskem odnosu, ki je za dosego zadanega cilja obravnave neobhodno potreben.

Aktivnosti se izvajajo individualno in skupinsko in so usmerjena na tri pomembna področja: področje skrbi zase, področje dela in produktivnosti ter področje prostega časa.

Z vpeljevanjem modernih pristopov obravnave v socialnem varstvu in strokovnim delom si delovna terapija v zavodu in dislociranih enotah prizadeva doseči čim večjo kakovost življenja za posameznika, njegovo družino ter socialno in družbeno okolje.

Galerija delovne terapije

Izdelki delovne terapije

Skip to content