Služba fizioterapije

Fizioterapija je panoga medicine, ki z neinvazivnimi terapevtskimi metodami skrbi predvsem za izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih ter funkcijskih sposobnosti uporabnika.

Cilji fizioterapije:

 • lajšanje bolečin,
 • preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije,
 • vzdrževanje in izboljševanje mišične moči,
 • izboljšev anje in ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti,
 • izboljševanje in ohranjanje primerne telesne vzdržljivosti,
 • izboljševanje in ohranjanje ravnotežja,
 • izboljševanje in ohranjanje funkcije dihanja

Tehnike in metode dela v fizioterapiji so:

 • Fizikalna diagnostika (meritve in testi)
 • Kinezioterapija (gibalna terapija)
 • Ortopedska medicina in manualna terapija
 • Specialne metode fizioterapije (PNF-obravnava nevrološkega bolnika)
 • Termoterapija (površinsko gretje in ohlajevanje)
 • Mehanoterapija (terapija z mehanskimi pripomočki; magnetoterapija, ultrazvok, vibracijska masaža, ročna terapevtska masaža, kineziotaping…)
 • Elektroterapija (protibolečinska elektroterapija in električna stimulacija

KAKO POTEKA POSTOPEK OBRAVNAVE UPORABNIKA?

Fizioterapije se izvaja na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika. Uporabnik se  obrne na dipl. med. sestro, ki uporabnika predstavi zdravniku in ta mu predpiše fizioterapevtske storitve.

DEJAVNOST FIZIOTERAPIJE V DOMU LUKAVCI

Dejavnost fizioterapije je usmerjena k:

 1. izvajanju preventivnih programov,
 2. zdravljenju bolezni s pomočjo fizioterapevtskih metod in tehnik,
 3. izvajanju rehabilitacijskih programov
 4. zdravstveno-vzgojnem izobraževanju zdravstveno negovalnega osebja, podpornih služb, svojcev

PREVENTIVNI PROGRAMI  so namenjeni za:

 • ohranjanje telesne zmogljivosti, mobilnosti in funkcijske samostojnosti,
 • preventivo kroničnih bolezni ter za izboljšanje samopodobe.

V preventivne programe sodijo:

- skupinska vadba ( z ali brez pripomočkov),

- individualni vzdrževalni programi

(razgibavanje in vaje, treningi vertikalizacije, sedenja, hoje…),

- uporaba trenažerjev,

- dihalne vaje,

- zdravstvena vzgoja  (individualna ali skupinska) za uporabnike, svojce in sodelavce.

- športne aktivnosti

Pod okriljem fizioterapevtske službe, se izvajajo aktivnosti, ki imajo  poudarek na gibanju oziroma krepitvi in vzdrževanju telesnih zmogljivosti. V te aktivnosti se uporabniki vključujejo prostovoljno glede na svoje sposobnosti in brez napotitve osebnega zdravnika. Rekreacijski program zajema:

 • Športno-zabavne igre
 • Sprehodi
 • X BOX
 • Pohodi po okoliših poteh
 • Planinski pohodi

ZDRAVLJENJE s fizioterapevtskimi metodami in tehnikami omogoča:

 • lajšanje akutnih in kroničnih bolečin,
 • omiljenje vnetnih procesov,
 • izvajanje terapije pri poslabšanju kroničnih bolezni (revmatizem, diabetes, osteoporoza…),
 • respiratorno terapijo (pljučnica, astma, bronhitis…),
 • zmanjšanje oteklin

REHABILITACIJSKI PROGRAMI

so namenjeni povrnitvi in izboljšanju telesnih zmogljivosti, gibljivosti in samostojnosti:

 • po nevroloških obolenjih in poškodbah (možganska kap, Parkinsonova bolezen, multipli sklerozi, ALS,…),
 • po poškodbah in zlomih,
 • po amputacijah udov,
 • po operativnih posegih,
 • po srčnem infarktu,
 • po infekcijskih boleznih,
 • drugo

ZAKLJUČEK

S humanim, človeškim, celostnim, kvalitetnim in strokovnim pristopom ob upoštevanju človekovega dostojanstva in pravic fizioterapevti v zavodih s svojim delom prispevamo svoj košček sestavljanke ter obenem z drugimi sodelavci pomagamo uporabnikom ohranjati čim boljšo kvaliteto življenja

Skip to content