Služba zdravstvene nege in oskrbe

Služba zdravstvene nege in oskrbe v Domu Lukavci je samostojna služba, ki izvaja osnovno in psihiatrično zdravstveno nego kontinuirano vse dni v letu.  Delo z uporabniki je zasnovano z individualnimi pristopi, z veliko mero razumevanja, prijaznosti in empatije.  Cilji zdravstvene nege so usmerjeni k uporabniku, k dobremu duševnemu počutju, k nudenju strokovne zdravstvene nege, individualne in celostne obravnave ter  nudenju pomoči v smislu, da uporabnik doseže največjo mero samostojnosti in neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. V okviru svoje dejavnosti služba zdravstvene nege in oskrbe zagotavlja  storitve tudi v osmih bivalnih enotah.

Za spremljanje zdravstvenega stanja naših uporabnikov skrbita  zdravnica specialistka splošne medicine in psihiatrinja iz ZD Ljutomer, ki sta tudi kompetentni za podajanje informacij v zvezi z zdravstvenim stanjem. V času njune  delovne odsotnosti nam zagotavlja  zdravstvene storitve dežurni zdravnik iz ZD Ljutomer.

Za doseganje vseh zastavljenih ciljev služba zdravstvene nege in oskrbe sodeluje znotraj zavoda z drugimi strokovnimi službami, s svojci in  lokalno skupnostjo.

Skip to content