Socialna služba

Predstavitev
 

Socialna služba je bila v Domu Lukavci ustanovljena kot samostojna služba leta 1976. Od leta 1995 opravljata socialno delo dve socialni delavki.
Prvi stik bodočega stanovalca in njegovega svojca se začne in poteka preko socialne službe. Naše delo je tenkočutno, temelji na spoštovanju in enakovrednem obravnavanju vsakega posameznika ter sledi cilju, da vsakemu stanovalcu nudimo primerno in kvalitetno obliko bivanja.

Razgovor s stanovalko Sprejem vloge je začetek postopka obravnave bodočega stanovalca, ki se nadaljuje z obravnavo na komisiji za sprejem in odpust stanovalcev, s sprejemom in namestitvijo na ustrezno enoto Doma, spremljanjem v času bivanja pri nas, konča pa se z odhodom,premestitvijo, odpustom oz. smrtjo stanovalca. Pri svojem delu sodelujemo z zunanjimi strokovnimi službami in drugimi ustanovami pri urejanju socialnih, zdravstvenih, pokojninskih, premoženjskih ter osebnih zadev stanovalcev.
                        Razgovor s stanovalko
V okviru timskih obravnav in multidiciplinarnega tima ter izdelavi individualnega načrta stanovalcev, sodelujemo z vsemi strokovnimi službami zavoda.
Pri celostni obravnavi stanovalca vzpodbujamo, da čimbolj sodeluje pri skrbi zase in ohranjanju samostojnosti. Načrtujemo skupno nakupovanje oblačil, obutve, urejamo stanovalčeve osebne zadeve na Upravni enotah ter drugih ustanovah.
Posebno pozornost posvečamo ohranjanju socialnih stikov z matično družino in domačim okoljem. Po projektu »Obisk svojcev in domače okolje« vsako leto z obiščemo svojce v različnih krajih Slovenije.
Skip to content