Strokovne službe

V zavodu deluje socialna služba, psihološka služba, defektološka služba, služba delovne terapije, fizioterapevtska služba in kot najštevilčnejša, služba zdravstvene nege in oskrbe. Strokovno delo v zavodu poteka timsko, zato je pomembno povezovanje in sodelovanje vseh strokovnih služb. Kompleksna obravnava vsebuje sprejem, vodenje, varstvo, nego, vzgojo in izobraževanje, usposabljanje, resocializacijo, zdravstveno nego in zaposlitev.

Strokovna osnova za delo s stanovalci so temeljna strokovna načela in sicer načelo individualizacije, multidisciplinarnega pristopa, celovite obravnave, komunikacije in načelo aktivnosti. Z različnimi oblikami in metodami strokovne podpore spodbujamo stanovalce k ohranjanju in razvijanju sposobnosti ter socialnih spretnosti za čimbolj samostojno neodvisno življenje. V okviru strokovnih služb deluje strokovni tim za obravnavo zahtevnejših stiskin težav stanovalcev ter multidisciplinarni tim , ki ga sestavljajo vsi strokovni delavciin sodelavci z namenom povezav vseh strokovnih služb, reševanja problemovs stanovalci in prenašanja informacij ter vsebin strokovnih predavanj oz. izobraževanj.

Skip to content