Bivalne enote so dislocirane enote zavoda kjer uporabniki bivajo v manjših stanovanjskih skupnostih.

Zunanjost bivalne enote Križevci
Dovoz k bivalni enoti Babinci
Pogled na stavbo bivalne enote Ljutomer 4
Stanovalci bivalne enote Lukavci 2 med izdelavo sneženega moža

Namen bivalnih enot je integracija v lokalno okolje in približati življenjski utrip čimbolj domačemu. V odnosu do uporabnika uporabljamo individualen pristop, ga opolnomočimo, spodbujamo k samostojnosti v aktivnostih, ki jih zmore in nudimo pomoč na šibkejših področjih v skladu s potrebami posameznika. Izvajamo vsa gospodinjska opravila, kuhamo, pečemo, imamo vrt, hodimo na sprehode, se družimo…. Zaposleni se trudimo izboljšati njihov vsakdan in ga z veliko mero domačnosti približati življenju doma. Zagotavljamo vse zdravstvene storitve kot v zavodu in vključujemo strokovne delavce glede na izražene potrebe.

Dobro smo vključeni v lokalno skupnost, kjer smo sprejeti in se udeležujemo družabnih dogodkov.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19) Dom Lukavci izvaja institucionalno varstvo, ki je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki opravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

V MATIČNI STAVBI, Doma Lukavci trenutno živi 201 stanovalec od 321 uradnih kapacitet.

V okviru Doma Lukavci deluje 12 stanovanjskih skupin na treh lokacijah v devetih dislociranih enotah, v katerih stanovalci bivajo v eno ali dvoposteljnih sobah.

BE  v Občini Ljutomer se nahajajo na petih naslovih:

BE na naslovu Miklošičev trg 6 kjer biva 9 stanovalcev. BE na naslovu Mestni breg številka 1,2,3 je sestavljena iz treh bivalnih enot, ki so razporejene na treh lokacijah ena zraven druge. V vsaki stanovanjski enoti živi 8 stanovalcev skupno 24.

V kraju Babincih, Babinci 4 je BE sestavljena iz dveh stanovanjskih skupin, kjer živi v eni enoti 17 stanovalcev v drugi stanovanjski hiši 7. V dveh stanovanjskih hišah s skupno hišno številko živi 24 stanovalcev.

BE Veržej Puščenjakova ulica 6, je novogradnja sestavljena iz dveh stanovanjskih skupin, kjer živi 24 stanovalcev.