Dokumenti

 

*Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Ustava
Zakoni
Pravilniki
Odredbe
Kolektivna pogodba, kodeks
Dogovori
Nacionalni program, načrt
Seznam splošnih aktov zavoda
Akti ustanovitelja
  • Sklep o preoblikovanju Doma Lukavci v javni socialni varstveni zavod št.022-03/93-13/1-8 z dne 27.maja 1993
  • Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju doma Lukavci v javni socialno varstveni zavod številka 571-14/2001-1
Statut
Pravilniki
Poslovniki
Hišni red
Hišni red št.:307/2004 z dne 24.08.2004
*Seznam se dopolnjuje.

Opozorilo : V primeru morebitne razlike med pisno in elektronsko obliko dokumenta, se za avtentično in uradno šteje pisna oblika.