Dislocirana enota je sestavljena iz treh stanovanjskih hiš, ki se nahajajo na čudoviti lokaciji prometno mirnejšega dela mesta in z gozdom v neposredni bližini. Uporabniki lahko z varnim sprehodom, poleg drugih ponujenih aktivnosti, vsakodnevno zadovoljujejo potrebe po kulturnem in verskem udejstvovanju, s tem pa se izboljšuje njihova povezanost s širšo družbo. Sobe v spodnji etaži imajo neposreden izhod na teraso, sobe v nadstropju pa uporabnikom nudijo čaroben pogled na mesto in sosednje griče. Vsaka hiša ima poleg osnovnih prostorov tudi osebno dvigalo.