Bivalna enota Lukavci 2 je bila odprta leta 2012. Nahaja se v bližini zavoda. Namenjena je stanovalcem, ki so si v zavodu našli partnerja, s katerim bi želeli zapustiti zavod in samostojno zaživeti življenje izven zavoda, se preseliti v lokalno okolje, kjer ima zavod svoje dislocirane enote. V bivalni enoti biva 10 stanovalcev in so jim zagotovljene socialno varstvene in zdravstvene storitve. Vključujejo se v gospodinjske aktivnosti v vsakdanjem življenju,  samostojno hodijo na sprehode v bližnjo okolico. V veliko veselje jim je hišni ljubljenček, muc Muri.

V zavodu se zavedamo, da je vsak posameznik osebnost zase, zato se vsakemu posamezniku izdela življenjska biografija, v kateri se začrta nadaljnja življenjska pot. Ves čas bivanja v naši enoti sledimo v biografiji zastavljenim ciljem.

Zaposleni se trudimo življenje v bivalni enoti približati družinskemu okolju, v kakršnem so živeli doma, in stanovalcem omogočiti čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.