Dom Lukavci je posebni socialnovarstveni zavod katerega je ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije. Opravljanje dejavnosti zavoda poteka nepretrgoma 24 ur dnevno, vse dni v letu. Zavod zastopa in predstavlja direktorica Stanka Vozlič.

Glavni vhod v prostore Doma Lukavci
Obcestna tabla Doma Lukavci, v ozadju park v sklopu oddelka 1

Naša filozofija in kultura zavoda temelji na razvijanju raznolike ponudbe storitev izoblikovane po meri uporabnika. Že od leta 2001 razvijamo sodobne pristope storitev deinstitucionalizaciji žal znotraj institucije. Stanovalci imajo možnost bivanja v matični enoti zavoda kot v različnih bivalnih enotah, ki se nahajajo v Občini Križevci, Ljutomeru in Veržeju.

Dom Lukavci kot izvajalec storitev institucionalnega varstva – javne službe v sistemu ali mreži skrbi za odrasle osebe s posebnimi potrebami je ustanova, ki omogoča nov začetek življenja. K nam so namenjene osebe, ki so izčrpale vse možnost neodvisnega in odvisnega življenja v svoji lokalni skupnosti. Naše vodilo je zagotoviti uporabnikom drugi dom, zagotoviti izvajanje storitev, ki jim omogočajo čim bolj samostojno, neodvisno in kvalitetno življenje.

Pogled na park pred oddelkom 1 v Domu Lukavci
Park pred oddelkom 1, cvetoče rože

Pri nastanitvah upoštevamo želje uporabnika, njegove potrebe, spretnosti in zmožnosti za samostojno življenje. Skupaj s stanovalcem izdelamo osebni načrt s katerim postavimo cilje in izberemo poti in načine za njihovo doseganje. Individualizacija je načelo, ki ga skrbno upoštevamo, saj želimo, da so naši stanovalci v novem domu srečni in zadovoljni.