1. junija 2004 je začel veljati Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva(Uradni list RS, št. 38/2004). Pravilnik enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže.

Bistvena novost pravilnika je, da je mogoče oddati vlogo za sprejem v domove na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so enotne za vse domove.

Oddaja vloge

Vlogo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo lahko oddate:

  1. po pošti – Izpolnjeno prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo pošljete na naslov našega zavoda, Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ali Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
  1. prek svetovnega spleta

 

Postopek sprejema v domove za starejše in posebne socialne zavode je informacijsko podprt, tako da je mogoče na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije dobiti tudi informacije o številu vlog v posameznem zavodu.