Na podlagi 2. odstavka 24. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/2006 s spremembami in dopolnitvami) in dopisa Ministrstva za solidarno prihodnost št. 12220-1/2024-2720-2, z dne 16.02.2024 za uskladitev cen storitev, uveljavljamo s 01.04.2024 cene, ki jih je svet zavoda potrdil na 7. redni seji, dne 15.03.2024 in sicer:

Cenik storitev institucionalnega varstva

- Cena oskrbnega dne Cena oskrbe na dan v triposteljni sobi Cena oskrbe na dan v štiriposteljni sobi
1. OSKRBA I.
41,82
39,73
37,64
2. OSKRBA III.
44,30
42,21
40,12
3. OSKRBA IV.
-
-
-
4. OSKRBA V.
54,79
52,70
50,61
5. OSKRBA VI.
-
-
-
6. CENA VAROVANEGA ODDELKA
70,94
68,85
66,76
7. SLADKORNA DIETA
1,12
1,12
1,12
8. OSTALE DIETE
0,69
0,69
0,69

Cena posamezne oskrbe se zniža v odstavku od najnižje cene zaradi podstandardnega bivalnega prostora in sicer:

– za triposteljno sobo 5 %

– za štiriposteljno sobo 10 %

– za pet in večposteljno sobo 15 %

Cena posamezne oskrbe se lahko tudi zviša v odstavku od najnižje cene v skladu s 1. odstavkom 35. člena pravilnika.

Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij se določi tako, da se cena standardne storitve za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij poveča za 10% (3. odstavek 34. člena pravilnika).

Rezervacija se obračuna v skladu s 11. členom pravilnika, kar pomeni da se od standardne cene oskrbe odšteje 4,00 € na dan.

Po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV-ju so obračunane storitve oproščene plačila DDV-ja.

Tržna dejavnost

Na osnovi 20. člena Statuta Doma Lukavci, z dne 18.04.2017, je svet zavoda na seji dne 20.07.2023, sprejel cene storitev prehrane tržne dejavnosti Doma Lukavci in sicer:

I. Hrana Cena z DDV Veljavnost:
malica ( za zaposlene )
6,91 €
01.07.2023
malica ( za domov in zunanje odjemalce )
6,91 €
01.08.2023
kosilo
6,94 €
01.08.2023
dostava kosila na naslov
7.98 €
01.08.2023
dostava malice na naslov
7,95 €
01.08.2023

V ceno razvoza kosil in malic na naslov je zajeta dostava do 10 km od sedeža zavoda.

Cena malice se usklajuje glede na zakonsko določeni znesek višine regresa za prehrano, ki ga objavi Ministrstvo za javno upravo.