Cenik

Na podlagi 2. odstavka 24. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/2006 s spremembami in dopolnitvami) in dopisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12220-2/2023/3, z dne 16.03.2023 za uskladitev cen storitev, uveljavljamo s 01.04.2023 cene, ki jih je svet zavoda potrdil na 3. redni seji, dne 22.03.2023 in sicer:

Cenik storitev institucionalnega varstva
Cena oskrbnega dne Cena oskrbe na dan v triposteljni sobi Cena oskrbe na dan v štiriposteljni sobi
1. OSKRBA I. 36,71 34,96 33,21
3. OSKRBA III. 35,09 33,34 31,59
4. OSKRBA IV. - - -
5. OSKRBA V. 46,91 45,16 43,41
6. OSKRBA VI. - - -
7. CENA VAROVANEGA ODDELKA 64,00 62,2 60,50
8. SLADKORNA DIETA 1,12 1,12 1,12
8. OSTALE DIETE 0,69 0,69 0,69
Cena posamezne oskrbe se zniža v odstavku od najnižje cene zaradi podstandardnega bivalnega prostora in sicer:

- za triposteljno sobo 5 %

- za štiriposteljno sobo 10 %

- za pet in večposteljno sobo 15 %

Cena posamezne oskrbe se lahko tudi zviša v odstavku od najnižje cene v skladu s 1. odstavkom 35. člena pravilnika.

Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij se določi tako, da se cena standardne storitve za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij poveča za 10% (3. odstavek 34. člena pravilnika).

Rezervacija se obračuna v skladu s 11. členom pravilnika, kar pomeni da se od standardne cene oskrbe odšteje 4,00 € na dan.

Po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV-ju so obračunane storitve oproščene plačila DDV-ja.

Tržna dejavnost
Na osnovi 20. člena Statuta Doma Lukavci, z dne 18.04.2017, je svet zavoda na seji dne 27.02.2023, sprejel cenik dodatnih storitev Doma Lukavci, ki veljajo od 01.03.2023.
I. Hrana
z DDV
- malica ( za zaposlene ) 6,60 €
- malica ( za domov in zunanje odjemalce ) 6,60 €
- kosilo 6,63 €
- dostava kosila na naslov 7.63 €
- dostava malice na naslov 7,60 €
V ceno razvoza kosil in malic na naslov je zajeta dostava do 10 km od sedeža zavoda.

Cena malice se usklajuje glede na zakonsko določeni znesek višine regresa za
prehrano, ki ga objavi Ministrstvo za javno upravo.

II. Ostale storitve
- Pranje perila (cena za 1 kg) 0,84 €  1,02 €
  Fotokopiranje
  • fotokopija A4
  • fotokopija A3
0,06 €

0,09 €

0,07 €

0,11 €

-spremstvo stanovalca (cena na km)  0,34 €  0,41 €

 

Cene za tržno dejavnost vključujejo DDV in veljajo od 01.07.2018 Opozorilo: v primeru razlikovanja vsebine spletne strani in pisnega dokumenta velja za pravilno pisna oblika dokumenta!

 

Skip to content